Personvernerklæring

Retningslinjer for personvern Seal Medias AS Innledning

Dette er personvernerklæringen til Seal Media AS (heretter kalt «vi» eller»oss»). Korrekt håndtering av personopplysninger er svært viktig for oss. Denne erklæringen forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvernet ditt.
Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å lese denne erklæringen nøye, ettersom den beskriver grunnlaget for hvordan vi bruker personopplysningene dine når du kjøper våre nettbaserte tjenester eller går inn på nettstedene våre, samhandler med oss eller på annen måte bruker tjenestene og applikasjonene våre (samlet kalt «tjenestene»).
Vi er derfor svært nøye med å håndtere og beskytte personopplysningene dine. Dette gjør vi i samsvar med Datatilsynets bestemmelser (herunder personvernforordningen).
For å sikre personvernet ditt så godt som mulig, respekterer vi følgende kjerneverdier:
Informasjon: Vi ønsker å informere deg om hvorfor og hvordan vi bruker personopplysningene dine. Dette er beskrevet i denne personvernerklæringen.
Innsamling: Vi gjør vårt ytterste for å behandle personopplysningene i samsvar med det samtykket som tidligere er gitt. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.
informasjonen vi samler inn og bruker, er i samsvar med formålene (heretter beskrevet i disse retningslinjene), og ligger til grunn for leveringen av tjenestene våre
Sikkerhet: Personopplysninger og informasjon som behandles av Seal Media AS, vil bli beskyttet i den grad de tekniske ressursene og minimumsstandardene tillater det, gjennom bruk av teknologiske beskyttelsestiltak og alle typer administrative tiltak som er nødvendige for å sikre registrene og databasene, for å unngå forfalskning, endring, tap, konsultasjon, bruk eller uautorisert eller uredelig tilgang. Aktiv og periodisk testing av nettsteder og applikasjoner ved hjelp av en automatisert sikkerhetsskanner.
Begrenset sirkulasjon: Personopplysninger kan bare behandles av Selskapets ansatte som er autorisert til å gjøre det i samsvar med bestemmelsene som er fastsatt av Selskapet, eller som, innenfor sine funksjoner, har ansvaret for å utføre slike aktiviteter. Personopplysninger kan ikke utleveres til personer som ikke har autorisasjon eller som ikke har fått autorisasjon av selskapet til å utføre behandlingen.
Valgfri utveksling av informasjon.
Vi lagrer bare visse opplysninger hvis du gir oss aktivt samtykke til å samle dem inn. Eksempler på dette er informasjon om deg som kan brukes til å vise deg annonser på tredjeparts nettsteder basert

på tjenestene du har sett på nettstedet vårt. Hvis vi bruker slike tjenester, ber vi om ditt samtykke på nettstedet vårt og samler bare inn informasjonen hvis du gir oss ditt samtykke. Hvis du ikke tar stilling til spørsmålet, vil vi heller ikke samle inn informasjonen.
Rettigheter: Vi informerer deg om at du har følgende rettigheter når det gjelder personopplysningene som samles inn med ditt samtykke.
Rett til informasjon
Rett til innsyn
Rett til korrigering
Rett til undertrykkelse
Rett til begrensning
Rett til å protestere
Retting i tilfelle automatiserte avgjørelser Rett til dataportabilitet
Personopplysninger vi samler inn og bruker (Hva slags informasjon samler vi inn?)
Personopplysninger er all informasjon eller vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. For eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og besøks- og atferdshistorikk.
a) Informasjon du selv gir oss
Når du registrerer deg og/eller kjøper fra nettstedet vårt, må du oppgi visse opplysninger som vi lagrer, for eksempel navn, e-postadresse, adresse og mobiltelefonnummer. Vi lagrer også informasjon når du kontakter oss på et senere tidspunkt. Informasjonen du oppgir, kan også berikes ved hjelp av søketjenester eller sosiale nettverk som du gir oss tilgang til.
b) Informasjon vi får gjennom bruk av våre tjenester
Når du bruker tjenestene våre, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet inn informasjon om:
i) Enheten din og Internett-tilkoblingen din
Vi kan registrere informasjon om enheten du bruker, for eksempel mobil-/PC-produsent, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle inn informasjon om din tilkobling til tjenestene våre, for eksempel IP-adresser, nettverks-ID-er, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

ii) Bruk av tjenesten eller kjøpet
Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, for eksempel hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.
c) Informasjon vi mottar fra andre kilder
Vi kan motta informasjon om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (for eksempel forretningspartnere, leverandører av tekniske tjenester, betalings- og leveringstjenester, annonsenettverk, analyseselskaper, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) og kan motta informasjon om deg fra dem. Dette omfatter også informasjon som er offentlig tilgjengelig.
Formål med bruken
Sea Media AS, kan samle inn, bruke, behandle, lagre, utveksle, håndtere eller slette personopplysningene til brukere av tjenesten, markedsføring, ansatte, entreprenører, interessenter, leverandører og andre personer som har eller kan komme til å ha et forhold til selskapet for ett, flere eller alle av følgende formål innenfor rammen av Seal Media AS. sitt selskapsformål

  1. kundeservice, markedsinformasjon, tjenesteforbedring, verifiseringer og konsultasjoner, muliggjøring av betalingsmåter, samt alt annet relatert til våre nåværende og fremtidige tjenester knyttet til utviklingen av vårt formål.
  2. Å utføre, på noen måte, direkte eller gjennom tredjeparter, markedsføringsaktiviteter, kommersiell kommunikasjon og markedsføringsaktiviteter, promotering eller annonsering av egne eller tredjeparters tjenester og av de tjenestene som leveres av Seal Media AS.
  3. For å kontakte Registrerte med det formål å sende fysisk eller elektronisk informasjon om tjenestene som tilbys av oss.
  4. Motta informasjon sendt av Seal Media AS. Allies, som har til hensikt å kontakte eierne av informasjonen for å levere kommersielle alternativer for varer eller tjenester som er av interesse for dem.
  5. For å evaluere kvaliteten på tjenestene våre; For å gjennomføre studier om forbrukervaner, preferanser, interesser, bevis på tjeneste, konsept, tjenesteevaluering, tilfredshet og andre aktiviteter knyttet til den ordinære driften av tjenestene våre.
  6. For å informere om endringer i våre tjenester knyttet til selskapets ordinære virksomhet. 7. Legge til rette for korrekt gjennomføring av anskaffelsen av de tjenestene som tilbys.
  7. Automatiske evalueringer Gjennom analyse av kjøpene dine og atferden din kan det utledes en automatisk kategorisering av deg som kunde.
  8. Identifisere og akkreditere innehaveren som bruker gjennom en personlig konto på nettstedet https://sealmedia.no/.
    Oppbevaring av data

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn og brukt til (for eksempel så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne gi deg kundeservice, svare på spørsmål eller løse tekniske problemer), med mindre en lengre periode er nødvendig på grunn av våre juridiske forpliktelser eller for å forsvare et rettskrav.
Sletting av personopplysninger
Vi er lovpålagt å oppbevare visse personopplysninger. Eksempler på dette er: Regnskapsloven
Bestillingsdata i henhold til angreretten
Bestill data i henhold til garantier
Du har rett til å kunne slette alle våre opplysninger om deg på forespørsel, dersom vi ikke er lovpålagt å lagre dem. Du kan kontakte oss for å avslutte kundeforholdet ditt ved å sende oss en e- post (se «Kontaktinformasjon»).
Endringer i personvernerklæringen.
Vi kan med jevne mellomrom oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere deg.
Sletting av personopplysninger
Vi er lovpålagt å oppbevare visse personopplysninger. Eksempler på dette er: Regnskapsloven
Bestillingsdata i henhold til angreretten
Bestill data i henhold til garantier
Du har rett til å kunne slette alle våre opplysninger om deg på forespørsel, dersom vi ikke er lovpålagt å lagre dem. Du kan kontakte oss for å avslutte kundeforholdet ditt ved å sende oss en e- post (se «Kontaktinformasjon»).
Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, spørsmål om bruk av personopplysninger, hvis du ønsker å få utlevert de opplysningene vi har registrert om deg, korrigering av de registrerte opplysningene, tilbaketrekking av samtykke eller sletting, kan du kontakte oss på kontakt@sealmedia .no.

Klar for å ta din virksomhet til nye høyder?

Vi tilbyr skreddersydde nettbutikker og profesjonelle nettsider tilpasset dine behov. Book et uforpliktende møte for å se hvordan vi kan bidra til din suksess.

Skroll til toppen